خرید کتاب روانشناسی با 50% تخفیف و ارسال رایگان

روانشناسی یادگیری شاخهای از علم روانشناسی است که به مطالعۀ علمی یادگیری انسان میپردازد. خلاصه مطالب و اصطلاحات کلیدی در انتهای هر فصل به یادگیری سریع و آسان مباحث موجود کمک میکند. کتاب انگیزش و هیجان خداپناهی، مشتمل بر 5 بخش و پانزده فصل است، برخی از سرفصلهای آن شامل، تعریف و جایگاه انگیزش، اساس فیزیولوژیکی انگیزش، نظریه روان تحلیلگری، نظریه میدانی لوین و… برخی از سرفصلهای آن شامل نظریهها در روانشناسی اجتماعی، نفوذ اجتماعی و کنترل، رفتار در گروهها و… سبک داستانسرایی لورابرک، دانشجویان را به یادگیری فعال در کنار شخصیتهای متن دعوت میکند تا بدین واسطه چالشهای جسمانی، شناختی و نیز نگرانیهای تربیتی و فرزندپروری و مسائلی که دانشجویان در آینده بهعنوان والدین، مربیان، ارائهدهندگان خدمات مراقبتهای بهداشتی، مددکاران اجتماعی و محققان با آن روبرو میشوند را تجربه کنند.

کتاب اختلالهای یادگیری دانیل پی. برخی از سرفصلهای کتاب شامل روانشناسی تربیتی چیست، رشد، یادگیری، دیدگاههای جدید در یادگیری و شناخت و… این کتاب مشتمل بر 14 فصل میباشد که از سرفصلهای آن میتوان به اتخاذ چارچوب ارتباط خانوادگی، تحول خانواده، خانواده بهمثابه نظامی روانی اجتماعی، خاستگاههای خانوادهدرمانی و… کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی بنیجمالی و احدی مشتمل بر دو بخش و 7 فصل با عناوین علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با آرا جدید و هوش و عقل میباشد. کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی بنیجمالی و احدی از نخستین آثار منتشر شده راجع به علم النفس به زبان فارسی است.

علم النفس یکی از دروس روانشناسی اسلامی است که بر پایه مؤلفههای دینی و نظریات دانشمندان اسلامی ایجاد شده است و به بررسی مسائلی نظیر روح، ارتباط آن با جسم و جدایی روح از جسم میپردازد. کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد ترجمهی مهدی گنجی، یکی از بهترین کتابهای دانشگاهی رشتهی روانشناسی است. کتاب متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمهی براهنی با پوشش دادن تمام حوزههای اصلی روانشناسی، نظریهها، تحقیقات و ایدههایی را كه در این حوزه نقش دارند، مورد بررسی قرار میدهد و مقدمهای جذاب و دقیق در مورد روانشناسی برای دانشجویان فراهم میکند.

قیمت هایی که برای کتاب های سراج در نظر گرفته شده است ، بسیار مناسب و شما می توانید با خرید اینترنتی برای کتاب مورد نظر خود هزینه کمتری بپردازید . بسیاری از زنان و مردان به دنبال راهی می گردند تا زندگی مشترک خود و رابطه با همسر خود را بهبود ببخشند.

دیدگاهتان را بنویسید