خلاصه کتاب اثر مرکب نوشتهی دارن هاردی

این مفهوم در اقتصاد هم وجود دارد سپردهی کمی را در نظر بگیرید که هر ماه سودی کم به آن اضافه میشود و ماه بعد سود به اصل پول و سود ماههای قبل تعلق میگیرید. شاید به شما گفته باشند با مالیدن کرمی بر روی پوستتان میتوانید در عرض دو هفته 15 کیلوگرم وزن کم کنید و یا با زدن کرمی بر روی پوست صورتتان در عرض چند دقیقه 20 سال جوان شوید. در کتاب پیشنهاد شده یک نشریه ی قدردانی درست کنیم و هر روز پنج دقیقه وقت صرف کرده تا یکی از خصوصیات افرادی که در کنارشان هستیم مانند همسر را بنویسیم.

اکبر عباسی و شاهین بیات کتاب اثر مرکب را به فارسی ترجمه و انتشارات نسل نو اندیش آن را منتشر کرده است. دلیل نوشتن این کتاب این بوده است که دوباره اصول اولیه و واقعی موفقیت را به شما یادآوری کنم. اگر کتاب اثر مرکب را خواندید لطفا نظر خودتان را در مورد این کتاب و تاثیر آن بر زندگی خودتان برایمان بنویسید. یا این که بعد از گذشت چند سال، پرداخت سهمشان در بیمهی بازنشستگی راث ایرا را متوقف میکنند، چون میتوانستند از پول نقدشان استفادهی بهتری کنند و درضمن، به نظر نمیرسید که خیلی هم به پولشان اضافه شود.

بعد از هشت روز دویدن، دست میکشند، چون هنوز هم اضافه وزن دارند. آن چه دربارهی این فرایند از همه چیز برایام جالبتر است، این است که با وجود این که نتایج به دست آمده خیلی بزرگ هستند، ولی قدمهایی که در هر لحظه برمی دارید، خیلی به چشم نمیآیند. اگر این قانون را یاد بگیرید و آن را به معنای واقعی درک کنید می توانید به نتایجی دور از حد انتظارتان دست یابید و زندگیتان را دستخوش تحولی بنیادین کنید.

این کتاب موانع موفقیت را از بین میبرد و فرآیند پیروزی را سرعت میبخشد. این کتاب به خوبی قابلیت ورود به زندگی روزمره را داراست و در صورتی که در سبک زندگی و رفتارهای ما رخنه کند، بیشتر و بیشتر به موفقیت نزدیک خواهیم شد. البته بخش های تحسین کردن و یادداشت ویژه آنتونی رابنیز را برای شما نوشتهایم تا قبل از تصمیم گیری برای خرید کتاب اثر مرکب، در مورد آن بیشتر بدانید و راحتتر تصمیم بگیرید. رسیدن این کتاب به چاپ چهلم نیز مثل یک مهر سفید در گوشه سمت چپ بالای روی جلد مشخص است و به خواننده این اطمینان را میدهد که این کتاب ارزش خواندن را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید