دانلود فیلم های جدید ایرانی طنز با لینک رایگان

ـ فیلم سینمایی «فرشتهها با هم میآیند» بهکارگردانی «حامد محمدی»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۵. فیلم سینمایی «پزشک آفریقایی» به کارگردانی «ژولین رامبالدی»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۵. فیلم سینمایی «دو نفر و نصفی» به کارگردانی «یدالله صمدی»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۳:۳۰. فیلم تلویزیونی «سفر صفرعلی» بهکارگردانی «سیدحمیدرضا رفائی»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۳:۳۰.

فیلم سینمایی «وقتی تو خواب بودی» بهکارگردانی «جان ترتلتاب»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۹. فیلم سینمایی «آقای جو، گم شدن مهمان ویژه» به کارگردانی «تائه یان کیم»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۰۰:۴۵ دقیقه بامداد. فیلم سینمایی «فرش باد» به کارگردانی «کمال تبریزی»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰. فیلم سینمایی «جانی دوباره برمیگردد» بهکارگردانی «دیوید کر»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۷. فیلم سینمایی «ارثیه» بهکارگردانی «کاظم بلوچی»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۲۳. فیلم سینمایی «زنگها» بهکارگردانی «محمدرضا هنرمند»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۲۱. انیمیشن سینمایی «ماجراهای نیکو ۲ ـ برادر کوچک دردسر بزرگ» بهکارگردانی «کاری جوزونه و گورگن لیردام»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۴.

فیلم سینمایی «اللهیار و مهرو» به کارگردانی «یوزیر زهیرخان»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۸ صبح. بیهمهچیز علاوه بر برخورداری از فیلمنامهای خوب و لحنی مناسب از کارگردانی و تدوین بسیار خوبی هم بهره میبرد و همچنین بازی بازیگران هم کم نقص است و شاهد یکی از بهترین نقشآفرینیهای کارنامهی هادی حجازیفر، پرویز پرستویی و هدیه تهرانی هستیم. همانطور که میدانید سالهاست حوزه کودک و نوجوان و ساخت فیلم و انیمیشن مناسب در این بخش مغفول مانده و به جز آثاری انگشتشمار آن هم در یکی دو دهه گذشته متاسفانه شاهد اثر فاخر و ماندگاری در این حوزه نیستیم. این رویکرد در فیلمفارسیهایی دهه ۴۰ و ۵۰ هم وجود داشت، زیرا طبقه حاکم سعی میکرد با این روش فقرا را تحقیر کند تا برای منافع آنها خطری ایجاد نشود.

او علیرغم مخالفت خانوادهاش دنبال موسیقی میرود و خانواده او را طرد میکنند. داستان فیلم با مرگ یا بهتر بگوییم با خودکشی آغاز میشود و قهرمانهای فیلم یکی پس از دیگری وارد قصه میشوند و اتفاق را از زبان اطرافیان میفهمند؛ که نقل آن هم خود حکایتی دارد. فیلم سینمایی «یک هفته با پدربزرگ و مادربزرگ» بهکارگردانی «اندی فیکمن»، سهشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۱ صبح با رابط ناشنوایان. ـ انیمیشن سینمایی «شکرستان» بهکارگردانی «محمدرضا فخراییزاده»، دوشنبه ۹ اسفند ساعت ۱۴:۲۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.

دیدگاهتان را بنویسید