درباره ناهار خوردی – مشرق نیوز

صحبت بین دو یا چند نفر ادامه پیدا می کند. در کشور ما و خیلی از کشورها حال افراد و یا حال خوب است که مهم است، که در اولین برخورد بین دو نفر از هم پرسیده می شود. مسئله مهم در این کشورها غذا خوردن افراد است. جملهای که میپرسند غذا خوردی؟ رئیس جمهور از یکی از کارکنان سایت ثبت مشکلات مردمی بود که در سطح دنیای مجازی و رسانه های خارجی انعکاس زیادی یافته است و به سرعت دست به دست میشود و کلیپ های زیادی با صداسازی روی شخصیت های مختلف از این سوال تولید و پخش کرده اند.

به نظر میرسد ضمیر ناخودآگاه رئیسجمهور به خوبی حذف سریع طبقه متوسط را پیشبینی کرده است و سوال درستی پرسیده است. می گفت: من آرزو می کنم روزی بتوانم همه مردم ایران را تحت پوشش کمیته امداد ببرم ولی بودجه و توان آن را ندارم. ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران با انتشار مطلبی به قلم «محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری» به بازتاب گفتگوی رئیسی با کارمند ریاستجمهوری که تحت عنوان «ناهار خوردی» معروف شده واکنش متفاوتی نشان داد و از آن دفاع کرد.

فارس پلاس؛ شبکههای اجتماعی: محسن مهدیان در یادداشتی در کانال شخصی خود نوشت: مدتی است گفت وگوی رئیسی با کارمند ریاست جمهوری بهانه استهزا در برخی رسانه ها شده است. به گزارش مشرق، محسن مهدیان فعال رسانهای در کانال تلگرامی خود نوشت: مدتی است گفت وگوی رئیسی با کارمند ریاست جمهوری بهانه استهزا در برخی رسانه ها شده است. مدتی است گفتوگوی رئیسی با کارمند ریاستجمهوری بهانه استهزا در برخی رسانهها شده است. حتما کارکردی در استهزاست که با بهانه و بی بهانه برای ترور شخصیت به خدمت گرفته می شود.

به نظر می آید، از این به بعد در کشور بعد از سلام و علیک دو نوع جمله داریم که رد و بدل می شود! و در جنبههای مختلفی مثل خانواده، جامعه، بهداشت، صنعت، کشاورزی ، اقتصاد، فرهنگ وحتی سلام علیک تاثیر خود را میگذارد. رئیسی در این چند ماه برخلاف رؤسای جمهور گذشته کمترین تنش و حاشیه و نفرت پراکنی را در فضای سیاسی کشور داشته است. ولی فرهنگ غذایی ما مبتنی بر سلامت و تنوع بوده است و غذاهای طبع گرم، طبع سرد، طب معتدل داریم ، و همیشه چه چیزی و چطور بخوریم که حالمان بهتر شود مهم بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید