روابط ایران و چین در دوره احمدینژاد: سیاست نگاه به شرق و تأثیرات ساختاری

از سال ۱۳۹۸ انعقاد این سند جدی مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش نویس بین دو کشور مبادله شد. دو راه را در مورد مذاکرات وجود دارد، یکی از راهها این است که با تمام قوا سعی کنیم که از طریق مذاکره تحریم را از بین ببریم و دوم اینکه گردش امور کشور را معطل مذاکرات وین نکنیم.

تحریم ها مانع اصلی اجرای توافق 25 ساله ایران و چین و بهبود روابط اقتصادی دو کشور است. همچنین، این توافق شامل همکاری نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور نیز میشود؛ موضوعی که شاید بیش از زمینههای اقتصادی ـ که منجر به بی اثر شدن تحریمهای آمریکا خواهد شد ـ نگرانی دشمنان جمهوری اسلامی را برانگیخته است، چون در آستانه اتمام تحریمهای تسلیحاتی ایران قرار گرفته ایم و به نظر میرسد آمریکاییها و هم پیمانان آنها به ویژه در منطقه نتوانند برای جلوگیری از این موضوع اقدام خاصی انجام بدهند. کمک به ساخت خطآهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراوردههای نفتی به چین، کمک و سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای انرژی فسیلی، سرمایهگذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران میگذرند، سرمایهگذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه همهجانبه سواحل مکران، کمک به ایران برای ایجاد نسل ۵ اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات، سرمایهگذاری برای تولید انرژیهای پاک در مناطق کویری ایران، کمک به توسعه صنعت صلح آمیز هستهای کشورمان و سرمایهگذاری در تأمین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران نیز از جمله بخشهای این برنامه مهم همکاری است.

هرچند برخی تندروها در داخل از هر دو جناح سیاسی ـ شاید بدون مطالعه و اطلاع از جزئیات قرارداد بین ایران و چین و مضرات آن ـ سخن گفتند و در زمین مخالفان خارجی این قرارداد ـ که بخشی از آنها برای اعمال فشار هرچه بیشتر بر جمهوری اسلامی از طریق افزایش تحریمها و انزوای هرچه بیشتر ایران و مردم آن تلاش میکنند ـ بازی کردند، حقیقت توافق نامه راهبردی و بلندمدت ایران و چین، مربوط به امروز و دیروز نیست و طرحی است که چندین سال است، روی جزئیات آن از سوی هر دو طرف کار شده است. برخی از سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری چینیها در صنایع مختلف ایران در این قرارداد ۲۵ ساله سخن میگویند؛ رقمی که شامل نصف عدد در نظر گرفته شده از سوی چینیها برای توسعه راه ابریشم است و اهمیت این قرارداد به ویژه در ارتباط با همکاری با ایران را نشان میدهد.

نقطه شروع قرارداد ۲۵ ساله کجاست؟ در طرف دیگر برخی منتقدان داخلی و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز تلاش کرده اند با نسبتهای دروغ نظیر طرح استعماری، واگذاری جزایر جنوب ایران به چینی ها، طرح ادعای واهی استقرار نیروی نظامی چینی در حالی که جمهوری اسلامی خود قدرت نظامی موثر و ذی نفوذ در منطقه است، از این قرارداد انتقاد کرده و به هر نحو ممکن و به ویژه از طریق تحریک احساسات مردمی جلوی آن را بگیرند تا مبادا کارزار فشار حداکثری بر ایران دچار خدشه شود!

دیدگاهتان را بنویسید