روابط ایران و چین در دوره احمدینژاد: سیاست نگاه به شرق و تأثیرات ساختاری

برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر فرضیه ذیل را به سنجش می گذارد: جمهوری اسلامی ایران در پی آن است که با ایجاد ائتلاف راهبردی، از چین به عنوان یک شریک تجاری و متحدی راهبردی در نهادهای بین المللی بهره گیرد. علاوه بر این چین اولین شریک تجاری کشورمان در سال ۹۹ بود که ۳۰ میلیون و ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۸میلیارد دلار با ایران تبادل غیر نفتی داشته است.

همه تجارت خارجی ما از جمله تجارت با چین تحت تاثیر تحریم بوده و رفع تحریمها برای ما یک دریچه جدید است که با شرکای بیشتری در دنیا و شرکای بیشتری در چین کار کنیم. شرایط امروز نظام بین‬ الملل به گونه‬ ای است که توسعه و بقای کشورهای واقع در یک منطقه، به میزان همکاری، مشارکت و همگرایی آنها وابسته است. نگاه چینیها به این موضوع چیست؟ ارائه تفسیر متفاوت از اهداف سند چشمانداز: سیاست یا دکترین تعاملسازنده در سیاست خارجی دولت احمدینژاد که یکی از مبانی شکلدهنده به سیاست نگاه به شرق از نظر تعیین حوزه ژئوپلیتیک شرق بود بهگونهای در تعبیر رسمی دیدهشده که گویی نظم موجود بینالمللی بهدلیل ماهیت ناعادلانه آن باید برچیدهشده و یکی از راههای آن استفاده از ظرفیت قدرتهای بزرگ ناراضی از جمله چین و روسیه است (محمدی،1387؛ محمدی و مولانا،1388).

اکنون مذاکرات وین در وزارت امور خارجه دولت سیزدهم در حال پیگیری است، اما هنوز هم سوالاتی در رابطه با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین وجود دارد و پاسخها به آنها نشان میدهد که روابط دیپلماتیک این دو کشور نه تنها در حوزه داخلی باعث بهبود اقتصادی میشود، بلکه به تسهیل روابط ایران با دیگر کشورهای اروپایی نیز کمک میکند. باید دولت آقای رئیسی در حوزه شفافیت و اقناع روابط با چین درست عمل کند. در دولت آقای رئیسی یک جایگاه و در دولت آقای روحانی یک جایگاه دیگر دارد که این اسفبار است.

از این­رو، ضرورت استنباطی آن است که واحدها و قدرت­های ناراضی از نظم موجود در یک جبهه در برابر آن مقاومت کنند. البته تعیین آقای لاریجانی به عنوان نماینده ایران پاتک خوبی نسبت به این نگاه چینیها بود، اینکه ایران یک نفر را تعیین کرده که در تعامل با دولتها روابط را مدیریت کند ولی خارج از رفت و آمد دولت هاست. اجلاس راه ابریشم جدید یا نشست یک کمربند و یک جاده، نشست دو روزه مقامات عالی رتبه صد کشور جهان در پکن با میزبانی و محوریت چین است که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه مه ۲۰۱۷ میلادی برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید