شیشه های خالی سس، مربا و غیره

سعی کنید تا جای ممکن، محتوایی تولید کنید که کاربر قابلیت تعامل با آن را داشته باشد. از چه تصاویر و محتوایی استفاده میکنند؟ چه مخاطبانی آنها را دنبال و اقدام به خرید میکنند؟ کاربرانی که صبح از خواب بیدار میشدند، پستهای نیمهشب را در صفحه Feed خودمیدیدند و حتی شاید در راهِ رسیدن به سرکار یا آغاز فعالیتهای روزانه، خرید از شما را بهعنوان اولین فعالیت صبح، در روز خود قرار میدادند.

پس از چیدن یک استراتژی خوب و تهیه یک تقویم ماهانه، میتوانید تولید محتوا را برای اجرای ایده های فروش شمع در اینستاگرام آغاز کنید. همان طور که در بالا به آن اشاره شد، بهترین کار این است که اگر تمایل دارید از شمع های عطری استفاده کنید، یکبار اسانس خود و نوع پارافین و فتیله مورد نیاز خود را انتخاب کرده و همیشه از مواد یکسان استفاده کنید تا نتیجه خوبی بگیرید.

نکته ی دیگر که باید در مورد قالب ها بدانید این است که جهت قرار دادن فتیله در شمع، قالب ها دارای سوراخی در کف یا بالا (بستگی به قالب) می باشند. همهچیز بستگی به سلیقه خودتان دارد. قبل از پیچیدن ورق شمع، ابتدا فیتیله را درمرکز قرار داده و شروع به پیچیدن ورق موم زنبور عسل کنید.

اگر هنوز مقدار زیادی بقایای موم وجود دارد ، میتوانید آنرا از طریق یک دستگاه الک آرد قدیمی یا یک نوع صافی دیگر فیلتر کنید. 8- بعد از ذوب شدن کامل موم، رنگ و اسانس روغنی را به مقدار کم اضافه کنید. با این حال به شما قول میدهیم اگر یک بار تمامی این مراحل را قدم به قدم انجام بدهید، در همین ابتدای راه از تعداد زیادی از رقبایتان جلو خواهید زد! پس به فکر تهیه یک استراتژی قوی برای تولید محتوا باشید تا خدا ناکرده از چشم کاربرانتان نیفتید! نکات خوب را از آنها وام بگیرید و اشتباهاتشان را در کسبوکار خودتان به حداقل برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید