طبیعی است که محبوبیت جمع کند

ببینید ؛ مرگ تلخ در متروی نیویورک به دلیل زرنگبازی! مثل تروریست خواندن جمهوری اسلامی در رسانه های غربی. مثل تروریست خواندن جمهوری اسلامی در رسانههای غربی. به گزارش مشرق، محسن مهدیان فعال رسانهای در کانال تلگرامی خود نوشت: مدتی است گفت وگوی رئیسی با کارمند ریاست جمهوری بهانه استهزا در برخی رسانه ها شده است.

ممکن است بگوئیم بخاطر برخی خطاهای لسانی رئیس جمهور. ممکن است بگوییم بهخاطر برخی خطاهای لسانی رئیسجمهور. مدتی است گفتوگوی رئیسی با کارمند ریاستجمهوری بهانه استهزا در برخی رسانهها شده است. ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران با انتشار مطلبی به قلم «محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری» به بازتاب گفتگوی رئیسی با کارمند ریاستجمهوری که تحت عنوان «ناهار خوردی» معروف شده واکنش متفاوتی نشان داد و از آن دفاع کرد.

رئیسی از عملکرد کدام بخش دولت ابراز تاسف کرد؟ انتقاد خبرگزاری دولت از 10 روز دست به دست شدن ویدئوی «نهار خوردی؟ روز پدر امسال چه روزیه ؟ وام ارزان قیمت نهضت ملی مسکن به چه کسانی تعلق میگیرد؟ چه کسانی سال آینده 37 میلیون تومان حقوق میگیرند؟ کف عیدی 1401 کارگران اعلام شد/ چه کسانی مشمول عیدی میشوند؟

معرفی رنگ سال ۲۰۲۲، در سال ۱۴۰۱ چه رنگی مد است؟ چرا در زمستان سکته قلبی بیشتر میشود؟ اما چرا استهزا؟ چندسطر پایینتر جواب میدهیم. اما چرا استهزا؟ چندسطر پائین تر جواب می دهیم. یکی ترور شخصیت با استهزا و دیگری کدگذاری ذهنی. کدگذاری ذهنی را با برچسب گذاری هم می شناسیم. روشی که دشمن برای رهبری انقلاب هم هرازگاهی بهکار برده اما چون از سوی مخاطب تودهنی میخورد زبان بسته است. و اما هرجا دشمن احساس کند فردی در حال جمع کردن محبوبیت است از روش استهزا استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید