طبیعی است که محبوبیت جمع کند

خبر فوری: پس از سوال رئیس جمهور از یکی از نیروهای مرکز ارتباطات مردمی استانداری گیلان در هفتههای اخیر مسئله “ناهار خوردی” با شوخی کاربران فضای مجازی مواجه شده است. اقتصاد ۲۴- پس از سوال رئیس جمهور از یکی از نیروهای مرکز ارتباطات مردمی استانداری گیلان در هفتههای اخیر مسئله “ناهار خوردی” با شوخی کاربران فضای مجازی مواجه شده است. به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از خبر فوری، پس از سوال رئیس جمهور از یکی از نیروهای مرکز ارتباطات مردمی استانداری گیلان در هفته های اخیر مسئله “ناهار خوردی” با شوخی کاربران فضای مجازی مواجه شده است.

🔹پس از سوال رئیس جمهور از یکی از نیروهای مرکز ارتباطات مردمی استانداری گیلان در هفتههای اخیر مسئله “ناهار خوردی” با شوخی کاربران فضای مجازی مواجه شده است 🔹امروز فیلمی دیگر از رئیس جمهور درباره “ناهار خوردن” منتشر شده که مربوط جریان سفر رئیسی به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد در مهرماه است و عملا فیلمی قدیمی است. و اما هرجا دشمن احساس کند فردی در حال جمع کردن محبوبیت است از روش استهزا استفاده میکند. کدگذاری ذهنی، نظام تداعی فرد را درگیر می کند تا ارزیابی ها وپیش داوری ها نگرش فرد را تغییر دهد. فرد با نظام تداعی هایش مسائل را تحلیل می کند.

فرد با نظام تداعیهایش مسائل را تحلیل میکند. کدگذاری ذهنی، نظام تداعی فرد را درگیر میکند تا ارزیابیها و پیشداوریها و نگرش فرد تغییر کند. طبیعی است که محبوبیت جمع کند. رمز ناهار خوردی و مواردی شبیه به این در احساس خطر دشمن از “محبوبیت” است. معرفی رنگ سال ۲۰۲۲، در سال ۱۴۰۱ چه رنگی مد است؟ با این روندچند سال طول میکشد که بیشتر مردم ایران بعد از سلام از همدیگر بپرسند غذا خوردی؟ معافیت سربازی متأهلان بالای ٣٠ سال با ٢ فرزند هم منتفی شد؟

کدگذاری ذهنی را با برچسبگذاری هم میشناسیم. رئیسی در این چند ماه برخلاف رؤسای جمهور گذشته کمترین تنش و حاشیه و نفرتپراکنی را در فضای سیاسی کشور داشته است. ببینید ؛ مرگ تلخ در متروی نیویورک به دلیل زرنگبازی! ببینید ؛ باز شدن عجیب یک قفل ضدسرقت با یک نی نوشابه!

دیدگاهتان را بنویسید