قیمت + خرید کتاب های رشته روانشناسی 🌱 دانشگاهی

آن وقت واژهای به نام پنالتی، اخطار و اخراج هم معنا نداشت. منابع متنوعی در تدوین کتاب به کار گرفته شده و برای تألیف و تدوین آن با صاحبنظران متعددی هم گفتگو شده است. کتاب روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس DSM-5 گنجی به بررسی اختلالات کودکان استثنایی و شیوههای آموزشی این کودکان بر اساس آخرین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی پرداخته است. ازدواج مرحله مهمی در زندگی هر انسان محسوب میشود، کیفیت آن میتواند تمام زندگی شخصی، فردی و اجتماعی فرد را کاملا تحت تاثیر قرار دهد؛ از این رو است که ازدواج آگاهانه اهمیت بسیاری دارد؛ از طرفی به دلایلی پس از ازدواج مشکلاتی ممکن است برای طرفین و یا زندگی مشترک آنها به وجود آید که نوع ارتباط آنها را تحت تاثیر قرار دهد، در این موارد روانشناسی ازدواج به کمک زوجین میآید تا بتوانند ارتباطشان را بهبود ببخشند.

روانشناسی علم مطالعه ذهن و رفتار است و شامل تأثیرات بیولوژیکی، فشارهای اجتماعی و عوامل محیطی است که بر نحوه تفکر، عمل و احساس افراد تأثیر میگذارد. آسیبشناسی روانی یکی از حوزههای فعالیت روانشناسی بالینی با هدف مطالعۀ سببشناسی، روند شکلگیری و توصیف علائم اختلالات روانی است. مطالعهی کتاب اختلالهای یادگیری هالاهان برای معلمان، درمانگران، دانشجویان روانشناسی، والدین و تمام افرادی که با کودکان مبتلا به اختلال یادگیری سروکار دارند، مؤثر است. این کتاب توانست در روزهای ابتدایی بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، به پرفروشترین کتاب این انتشارات مبدل شود. این کتاب، راهنمای شما به سمت عظمت نیست؛ زیرا عظمت، تنها توهم ذهن ماست؛ یک مقصد ساختگی که خود را به دنبال کردن آن متعهد میکنیم و وجود خارجی ندارد.

استفاده از دانش روانشناسی موجود در این کتابها میتواند فرد را در تصمیمگیری بهتر، کنترل عادات، انگیزه و بهرهوری بیشتر، حتی زندگی شادتر یاری کند. کتاب های روانشناسی معمولا پنجره جدیدی از زندگی را به روی افراد می گشایند. شاید به همین خاطر باشد که شماری از نام آورترین اساتید جهانی این رشته، نظرشان را در مورد این کتاب نوشته اند و همگان را به مطالعه ی دقیق و حتی چند باره ی آن دعوت کرده اند.

بهتر است با در نظر گرفتن ویژگیهای هر یک از کتابهای کنکوری بهترین مورد را متناسب با مهارت و دانش خود انتخاب کنید. در عوض، این کتاب، رنجهای شما را به ابزار، دردهای شما را به قدرت، و مشکلاتتان را به مشکلات کمی بهتر تبدیل میکند. اینکه چطور می توانیم معنای جدیدی را در خودمان جست و جو کنیم و اینکه گاهی اوقات نیاز داریم که با درونمان تنها شویم تا بتوانیم نگاهی بهتر به رابطه خودمان با درونمان داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید