معرفی و بررسی کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی + فایل صوتی – فوربو

اگر شما بتوانید هر روز فقط یک هزارم (0.1%) آن جنبه از زندگی خودتان را بهتر کنید، در هزار روز دیگر احتمالاً هزار درصد ارتقاع پیدا کرده اید. در فصل دوم بیان میکند که شما تمامیه جنبه های زندگی خودتان را میتوانید هر روز بهتر و بهتر کنید. این کتاب مجموعه ای از اصول اساسی است که شگفت انگیزترین دستاوردها را در تجارت، روابط و فراتر از آن را هدایت می کند. اون سکه که بهصورت منظم و پایدار در طول زمان ارزشش زیاد میشد، حالا بیشتر از ۱۰ میلیون دلار شده. ما حتی وقتهایی رو که با دوستانمان میگذارنیم و با آنها در ارتباط هستیم میتواند در اینده ما اثر بگذارد.

موارد محرک را شناسایی کرده و آنها را به عادات بد خود ارتباط بدهید. برای رسیدن به هدف هایتان باید سه تا از مهم ترین اهداف خود به همراه عادت های بدی که راه رسیدن شما به اهداف و رویاهایتان سد کرده اند را یادداشت کنید. اثر مرکب (The Compound Effect) یکی از کتاب هایی است که در زمینه موفقیت نوشته شده است. در مرحلهی دوم این اثرات منجر میشود به کار فرد لطمه خورده و درنهایت تاثیر نامطلوبی بر زندگی شخصی و زناشویی میگذارد. جالب اینجاست که گام هایی که باید برای بهبود این شرایط بردارید آن قدر کوچک است که اصلاً به حساب نمی آیند.

این سیستم عامل ساده و گام به گام به شما امکان می دهد موفقیت خود را چند برابر کنید، پیشرفت خود را ترسیم کنید و به هر آرزویی برسید. نقد من از آنجایی شروع میشود که نویسنده خود را سر آغاز همه چیز می انگارد. تمیزی و مرتب بودن میزکارتان، انجامدادن کارهای نیمهکاره و یا درست کردن یک دفترچه برای رهایی از سردرگمی میتواند از جمله این کارها باشد.

محال است بتوانید پس از ده سال به مطالعهی ۵۰۰۰ صفحه در روز برسید (و بر اساس ادعای هاردی، این جنس بهبود را همزمان در حوزههای دیگر زندگیتان هم تجربه کنید). این هم که انحرافی کوچک میتواند در طول مسیر به انحرافی بسیار بزرگ تبدیل شود، کاملاً قابل درک است، همان طور که گفتم من در رابطه با این مطالب که مطالب درستی هم هستند نقدی ندارم. این مطالب را گفتم تا بدانید میتوانید این طور هم به یک اثر نگاه کنید، هر چند که آن اثر، اثر مرکب باشد. احتمالاً از نظر منطق و روی کاغذ، این گفته درست باشد اما اجرایی کردن آن تقریباً غیر ممکن است.

دیدگاهتان را بنویسید