معرفی 30 کتاب روانشناسی (پرفروش) و قیمت آنها در سال 2022

برخی از مردم میخواهند با خرید کردن، سودی به دست بیاورند و بر اساس طمع خرید میکنند و برخی از مردم یک محصول را میخرند تا ضرر نکنند. اگر افراد احساس کنند ممکن است چیزی را با خرید نکردن از دست بدهند، با احتمال بسیار بیشتری اقدام به خرید میکنند. بسیاری از مردم حاضرند ضرر نکنند و چیزی از دست ندهند؛ حالا اگر چیزی به دست نیاوردند وسودی نکردند، اشکالی ندارد. وقتی نیاز مشتری را به خوبی درک کرد، محصول خود را به مشتری معرفی میکند و به مشتری میگوید که این محصول میتواند نیاز او را رفع کند. بخش دوم با عنوان «جلسهیی با لوییز» در هشت فصل ریشههای فکری و مشکلات را معرفی میکند و قدم به قدم گامهای آگاهی را با مثالهایی ملموس از زندگی پیش میبرد.

در این بخش قصد داریم چند مورد از مهمترین درسهای این کتاب را مرور و بررسی کنیم. این کتاب دانشگاهی روانشناسی بهمنظور تشریح و پاسخگویی به برخی از پرسشهای بنیادی و بررسی روانشناسی فیزیولوژیک، ارتباط ذهن و مغز، یادگیری و حافظه، ساختار و کنشهای عصبی، سیناپسها، دستگاه عصبی و… امروزه برای خرید کتاب های این رشته یکی از کم هزینه ترین و راحت ترین روش ها، خرید کتاب دانشگاهی و کتابهای ارشد روانشناسی از طریق فروشگاه های اینترنتی می باشد.

کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد ترجمهی مهدی گنجی، یکی از بهترین کتابهای دانشگاهی رشتهی روانشناسی است. کتاب روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس DSM-5 گنجی مشتمل بر 13 فصل با عناوینی همچون تعریف کودکان استثنایی، کودکان استثنایی و سازمانهای دولتی، مداخله زودهنگام، کودکان مبتلا به انواع اختلالات خاص و… بنابراین او سعی میکند یک فضای امن، راحت و صمیمانه برای شما ایجاد کند، سپس در این فضای امن یک سری سوال از شما میپرسد و از پاسخهایی که به سوالات او میدهید، به مشکل شما پی میبرد. او یک فضای امن، راحت و صمیمانه برای مشتری ایجاد میکند و سپس با پرسیدن سوالات مشخص و معین میکوشد که نیاز مشتری را درک کند.

این کتاب در 14 فصل به شما میآموزد که چهطور یک زندگی مشترک پایدار و موفق داشته باشید. کسانی که میخواهند در زمینه فروش رشد و پیشرفت کنند و فروش خود را خیلی سریع و آسان افزایش دهند، باید نگاهی عمیق و اساسی به این کتاب و تمرینهای عملی آن داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید