نتیجه قرارداد ۲۵ساله ایران و چین چه خواهد شد؟

ولی اگر قرار باشد چین به ما وام با بهره بدهد و پروژه را هم با کندی پیش ببرد و بعدش هم بگوید چون اقساط وامتان را پرداخت نکردید، پروژه را 99 ساله برمیدارم و استفاده میکنم. یعنی ایران بگوید به شرطی پنجاه یا شصت درصد این پروژه را به چین میدهیم که چین کارش را از فلان تاریخ شروع کند و فلان موقع تمام کند و آن را به بهرهبرداری برساند و تا سال فلان هم 60 درصد سود این پروژه برای چین خواهد بود.

ضمن اینکه چنین قراردادهایی را با کشورهای دیگر هم باید ببندیم و جوری نشود که به چین وابسته شویم. به گزارش ایسنا، این سند بالادستی که ایران و چین به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاری های جامع راهبردی بین دو کشور بر روی آن توافق کرده اند،عصر روز شنبه هفتم فروردین ماه به امضای وزیران امور خارجه دو کشور خواهد رسید و به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران امضای این سند آغازگر فصل نوینی در روابط تهران و پکن خواهد بود. بله، آقای علی ربیعی گفته چین از ایران خواسته است مضمون این سند همکاری اعلام نشود. لذا عملیاتی کردن مفاد سند همکاری جامع فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، نیازمند به ایجاد معاهدات دیگری است که بر این اساس سند همکاریهای جامع راهبردی ایران و چین، مبنای قراردادهای متعدد اقتصادی در حوزه های گوناگون و در بازههای زمانی متفاوت، خواهد بود.

احسان صادقی چیمه در معرفی کتاب “نگاه چینی به همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین” که توسط بخشعلی بایراملو گردآوری شده است در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: بهطور خلاصه مسائل ذکر شده در سطور پیشین زمانی میتواند اهمیتی دوچندان در روابط میان و چین پیدا کند و بهصورتی عینی و عملیاتی خود را در شکل اجرای سند جامع همکاریها نشان دهد که بتوانیم با رصد و گردآوری نگاه نخبگان چینی به این تحول، تصویر کامل و جامعی از این رابطه بهدست بیاوریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر آنچه که در مورد توافق ۲۵ ساله ایران و چین نمایان شده خرید نفت این کشور از ایران است که با تخفیف حدود ۱۵ درصدی قرار است این معاملات اجرا شود. زمان آغاز و اتمام قراردادها، مبلغ آنها، ضمانت اجرایی آنها، تعهدات دو طرف، و اینکه در صورت بروز اختلاف باید به کدام دادگاه مراجعه کنند، همگی مسائلی هستند که باید ریز به ریز معلوم باشند. چین به ما امر میکند مفاد چیزی را که تازه قرارداد و معاهده هم نیست و یک سند راهبردی است و ضمانت اجرایی هم ندارد، اعلام نکن.

دیدگاهتان را بنویسید