نحوه تهیه و ساخت شمع با موم سویا در خانه

همین طور کم کم موم داخل پیمانه بریزید تا در نهایت حدود دو فنجان موم آب شده داشته باشید. گیره لباس چوبی – برای نگه داشتن فیتیله – فنجان اندازه گیری شیشه ای – شیرجوش – اگر میخواهید شمع سازی را ادامه بدهید، توصیه میکنیم یک شیرجوش و پیمانه شیشهای مخصوص اینکار کنار بگذارید. از دیگر وسایل ضروری در شمع سازی، رنگ مخصوص شمع سازی می باشد که در بازار موجود می باشد.

فیتیلهها را طوری وسط شیشهها قرار بدهید که قسمت فلزی کف شیشه قرار بگیرد. همه شیشهها را به همین ترتیب آماده کنید و آنها را کنار میز کارتان بچینید. قبل از هر چیز باید شیشههای شمع را آماده کنید تا بعد از آماده شدن موم با شیشهها و فیتیلهها درگیر نشوید. برای ثابت کردن فیتیلهها هم از گیره چوبی استفاده کنید. دقت کنید اضافه کردن اسانس بیش از حد نمی گذارد موم خوب خشک بشود. البته تعداد قطره های اسانس به حجم موم و البته قدرت اسانس بستگی دارد. بگذارید آب جوش بیاید و اگر احساس کردید احتمال ورود آب به داخل پیمانه وجود دارد، کمی از آب را خالی کنید.

در این مرحله از ساخت شمع با این روش، شمع هاي ذوب شده رابه آهستگی داخل قالب ریخته و با دست فتیله را تنظیم کنید و وسط شمع قرار دهید. فتیله ها را در اندازه ۱.۲سانتی متری برش بزنید و اگر روی شیشه ها موم ریخته است آنها را خوب تمیز کنید.

استفاده کنید. باید توجه داشته باشید که ساختن این نوع شمع در منزل با رعایت کردن ترفندهایی خیلی راحت است و شما می توانید شمع سرد را در چند مرحله به صورت ساده بسازید. موم را هم بزنید تا راحت تر آب بشود. علاقمندان به این هنر جذاب میتوانند شمع های دلخواهشان را با کمک آموزش شمع سازی به راحتی بسازند. این مرحله از آموزش شمع سازی نیاز به کمی آزمون و خطا دارد تا قلق های رنگ کردن موم با مداد شمعی و رسیدن به رنگ مورد نظرتان را پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید