چرا اعداد و ارقام مهم هستند؟

در تحریم ها کانال مالی ایران مسدود شد که درحال طراحی آزادسازی این کانال ها هستیم، به عنوان مثال راه آهن پرسرعت تهران – اصفهان در صورت باز طراحی کانال مالی یکی از پروژه های این سند است. در پروژههای بزرگ اقتصادی، امنیتی و زیرساختی که توسط تحلیلگران غربی پیشبینی شده و دولت ایران به آنها اشاره کرده بود، پیشرفت چندانی حاصل نشده است. سند همکاری ایران و چین هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ بین وزیران وقت خارجه در کشور امضا شد که مبنای نقشه راه همکاریهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی در ۲۵ سال آینده خواهد بود. اگر این سند به صورتی جدی و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد، میتواند در آینده به ایجاد یک بلوک اقتصادی مهم در شرق و غرب آسیا، جنوب قفقاز و آسیای میانه برای پیوستن سایر کشورها به عنوان شرکای اقتصادی تهران و پکن، منجر شود.

منبع آگاه ایرانی به پترولیوم اکونومیست گفته چین قصد دارد از نیروی کار ارزان ایران برای ساخت، طراحی و نظارت بر کمپانیهای بزرگ تولیدکننده چینی استفاده کند. همه تجارت خارجی ما از جمله تجارت با چین تحت تاثیر تحریم بوده و رفع تحریمها برای ما یک دریچه جدید است که با شرکای بیشتری در دنیا و شرکای بیشتری در چین کار کنیم.

برخی از کارشناسان تجارت معتقد هستند که چین در اقتصاد دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارد و امضای این همکاری، اقتصاد ایران را رشد می دهد. به گزارش ایسنا، این سند بالادستی که ایران و چین به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاری های جامع راهبردی بین دو کشور بر روی آن توافق کرده اند،عصر روز شنبه هفتم فروردین ماه به امضای وزیران امور خارجه دو کشور خواهد رسید و به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران امضای این سند آغازگر فصل نوینی در روابط تهران و پکن خواهد بود.

همزمان با سفر رسمی “شی جین پینگ”؛ رئیس جمهور چین به ایران، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۴ ،تهران و پکن با صدور بیانیهای اعلام کردند که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده اند و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند. ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ایران رسما اعلام کرد شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنارهگیری کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید