چرا تتلو خالکوبی می کند؟

اما از یک جایی بـه بعد دیگر اختیارشان از دست خودشان خارج میشود و دست مردم میافتد. او برایند جامعهاي اسـت کـه جایی برای دیدهشدن نداشته اسـت. مردم انها را در فضای مجازی میبینند و این دیدهشدن بـه مرور برایشان جذاب میشود. یکی برای دیدهشدن تلاش می کند کـه یک متخصص حرفهاي شود، یکیدیگر رَپر! تتلوها را مردم دیوانهتر می کنند. اما در واقع اینطور نیست درد را از هر طرف بنویسی درد است؛ و این یعنی چیزی که نمیشود به آن عادت کرد؟

سارا سبات دختر ۲۶ ساله تگزاسی یکی از آن خورههای خالکوبی است. خالکوبی عکس خواهر و مادر تتلو روی بدنش را با هم در شبناک مشاهده میکنیم. امیر تتلو خواننده پر طرفدار ایرانی باز هم کولاک کرد، امیر تتلو عکس لخت خواهر و مادرش را بر روی شکم خود تتو کرد و آبروی خواهر و مارش را برد.

سارا تگزاسی روی امیر تتلو را کم کرد! سارا که اهل تگزاس است و حتی صورتش نیز خالکوبی دارد، بینی اش را عمل و لب ها، گردن و بینی اش را پیرسینگ کرده است. سارا میگوید که از میان همهی خالکوبی هایش، تاتوهای صورتش را از همه بیشتر دوست دارد و اضافه میکند: «حرف R که روی صورتم هست حرف اول کلمهی اسپانیایی Rota است که یعنی “شکسته شده”.

امیر تتلو به تازگی طرحی جدید برای خالکوبی انتخاب کرده است که به شکل الاغ است! او در مورد میزان علاقه اش به خالکوبیهای روی صورتش میگوید: «همه شان را دوست دارم، اما اگر قرار بود فقط یکی را انتخاب کنم، آن یکی را که روی چانه ام است انتخاب میکردم. این طرح یک نوشته ی چینی می باشد که خالکوبی کرده است و معنی آن چینی ساده شده و چینی سنتی است.

دیدگاهتان را بنویسید