کتاب اثر مرکب – دارن هاردی

یک تغییر کوچک میتواند باعث ایجاد تغییرات بسیار چشمگیر شود. اگر بهطورجدی دنبال داشتن یک زندگی فوقالعاده هستید، از قدرت اثر مرکب برای خلق موفقیتی که میخواهید، استفاده کنید؟ اثر مرکب بیان میدارد که انتخاب های کوچک و هوشمندانه و پایداری کردن در این انتخاب ها، هرچند ممکن است به ظاهر تغییرات محسوسی ایجاد نکند ولی همین تغییرات جزئی منجر به ایجاد نتایج کوچک و پایدار میشود. در ادامه نیز مقدمه کتاب با قلم خود دارن هاردی شما را برای آغاز مطالعه کتاب اثر مرکب آماده خواهد کرد. البته در تعریف جدیدی که نویسنده کتاب آن را ارائه میدهد باید ۱۰۰ درصد توان و مسئولیت خود را برای کاری بگذارید.

اگر به دنبال زندگی فوقالعادهای هستید و میخواهید در آینده به پیشرفت و موفقیت برسید، کتاب صوتی اثر مرکب نوشتهی دارن هاردی، میتواند راهکارهایی مناسب و ساده به شما ارائه دهد تا گام به گام به اهداف خود نزدیک شوید. واسه شروع من دو-سه تا سوال میپرسم که ذهنمون گرم شه و کم کم بریم سراغ اصل ماجرا. او این تجربه خوب را مدیون تعالیم پدرش است که به گفته خودش الگوی زندگیاش بود. شاید کودکی دارن هاردی برخلاف دیگر کودکان همسن و سالش، چندان در بازی و سرگرمی خلاصه نشد اما تعهد به نظم شخصی سبب شد او در بیست و هفت سالگی میلیونری خودساخته شود.

دارن هاردی یکی از بهترین استراتژیهایی که خود او در زندگی شخصیاش به کار گرفته است را نوشتن شرح گزارش میداند. مانعی که بین شما و اهدافتان است، رفتارتان است. اثر مرکب شیوههای رسیدن به موفقیت است اما نه یک موفقیت معمولی. چرا ما فکر میکنیم که میتوانیم یک روز خاص بیدار شویم و صرفاً با یک بشکن زدن همه چیز را تغییر دهیم؟ برای تکانش و اینرسی نیروی زیادی در ابتدای کار نیاز است مانند راه انداختن یک چرخ و فلک دستی ، اما پس از آنکه سیکل حرکتی ما شروع شد همه ی دنیا و انرژی ها بر وقف مراد ما خواهد چرخید و به سادگی پیشرفت های بیشتری خواهیم کرد.

اگر دماغه هواپیما تنها یک درجه خارج از مسیر تنظیم شود باعث میشود که هواپیما از مسیر خارج شود. اگر دماغه هواپیما تنها یک درصد خارج از مسیر تنظیم شود، در نهایت منجر به 150 مایل اختلاف و خارج شدن از مسیر خواهد بود. اثر مرکب در این مورد یک شیوه هدایتی عملی را برای دستیابی به اهداف و کسب موفقیت شرح میدهد؛ شیوهای که اساس آن ممارست و پایداری در برنامهریزیهایتان است. همانطور که میدانید تحت فرمان داشتن آنچه ذهنمان مصرف می کند، خیلی دشوار است. دارن هاردی مقدمه کتاب را اینگونه آغاز می کند:مهم نیست چه چیزی فرا می گیرید،یا از چه استراتژی و تاکتیکی استفاده می کنید.موفقیت در نتیجه اثر مرکب به دست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید