0 تا 100 خلاصه کتاب اثر مركب + 6 نکته کلیدی – DrWays.com

دیگر نمیتوانم گوشه ای بنشینم و ببینم چگونه این تبلیغات ذهن مردم را تخریب می کنند. این داستان زندگی خیلی از مردم است. دلیل سوم من برای این سطح از اطمینانم نسبت به آموزه هایم این است که من به عنوان مدیر مسئول مجله موفقیت طی سال های اخیر هزاران مقاله و کتاب را مورد بررسی قرار داده ام. هنگامی که شما این چنین خود را غرق در مطالعه اصول موفقیت کنید و عادت های رفتاری افراد فوق موفق را مورد مطالعه قرار دهید، اصولی که برای دیگران مبهم و قابل درک نیست برایتان شفاف واضح و شفاف می شوند.

در این راه، موفقیت از آن افرادی خواهد بود که در نیمه راه عقب نمی کشند و با تمام توان خود انجام این کارهای کوچک را پیش می برند تا جایی که نتیجه دلخواه خود را از انجام این اعمال کسب کنند؛ حتی اگر تا رسیدن به موفقیت ده سال از وقت و زمان خود را صرف کنند. رسیدن به موفقیت امری پیچیده نیست، بلکه تبعیت از اصول ساده و در عین حال موثر است. حتماً ضربالمثل قدیمی «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود» را شنیدهاید. آن قانون اثر مرکب است.

قانونی که از طریق آن میتوانید به هر آنچه که می خواهید در زندگی تان دست یابید به صورت کامل آورده شده است. میتوانید خلاصهای از این کتاب ارزشمند را در ادامه مطالعه کنید. باید درک کنید که این پیام ها صرفاً برای تبلیغات و بازاریابی هستند، اما متاسفانه چنان حجم این تبلیغات زیاد است که باور ما را نسبت به دستیابی به موفقیت به طور کامل تغییر داده اند.

دلیل نوشتن این کتاب این بوده است که دوباره اصول اولیه و واقعی موفقیت را به شما یادآوری کنم. ثروتمند شدن و تبدیل شدن به فردی در سطح جهانی در رشته خودتان کاری بسیار زمانبر و سخت است. دارن هاردی برای شروع توضیحات خودش در مورد تکانش به قانون اول نیوتون هم اشارهای میکنه. تا به حال کسی را ندیده ایم که بگوید من انتخاب کردم در کدام کشور به دنیا بیایم و یا چه شکلی داشته باشم و هزار مورد دیگر، اما حتما شنیده ایم که حداقل یک نفر در اطرافمان گفته باشد من انتخاب کردم که خوب زندگی کنم، من انتخاب کردم موفق باشم.

دیدگاهتان را بنویسید